afscheid directeur Wil Derkse

Op vrijdag 17 november 2017 hebben wij afscheid genomen van onze directeur Wil Derkse.

Wil Derkse bereikte de pensioengerechrigde leeftijd zodat er een einde kwam aan zijn functie als directeur.

Hij was vanaf 1998 bestuurslid en vanaf 2010 directeur van het gastenhuis en heeft zich met verve ingezet om het Benedictijns karakter van het gastenhuis gestalte te geven.

Met een symposium over gastvrijheid werd 17 november op passende wijze afscheid van hem genomen.

Wij wensen Wil en zijn vrouw Anne alle goeds voor de toekomst.

 

Toespraak bij het afscheid van Wim Al op vrijdag 27 oktober 2017

 

Met respect voor wat Wim de afgelopen 17 jaar voor vele gasten van ons mooie gastenhuis heeft betekend zijn wij hem voor altijd zeer dankbaar. Ook de manier waarop hij over de periode op het kasteel heeft geschreven in zijn boek vult ons met dank.

Wim heeft gevraagd om niet te speechen tijdens zijn afscheid, maar een kort woordje aan u allen, die wij soms vaak en soms minder vaak op het kasteel zien, lijkt ons nu er een nieuw bestuur is sinds mei dit jaar op de beherende stichting wel gepast.

Het voorgaande bestuur heeft reeds stappen gezet die op dit moment zijn uitgevoerd mbt de pastorale zorg. Dit is mede ingegeven door de andere insteek door de nieuwe eigenaar de Stichting Monumenten Bezit. Het bestuur zal dit beleid verder voortzetten en zich blijven richten op de invulling van de bijzondere plaats die ons gastenhuis bij vele inneemt, zowel gasten, vrijwilligers, bestuur maar ook andere. Het blijft een plek voor stilte en bezinning waar je met medegasten tot reflectie kunt komen of juist de stilte kunt vinden bij bv het schrijven van een boek of voorbereiding op een belangrijk tentamen. We blijven een beleid voeren dat voortbouwt op de waarden welke de monniken van aanvang af voor ogen stond.

Het bestuur staat open voor suggesties hoe de toekomst verder te borgen en zal zelf na de winter 2017/2018 komen met een visie en daarbij behorend beleid die gebaseerd op de huidige functie van het gastenhuis, maar meer in het beeld van de huidige mogelijkheden en wensen vanuit de maatschappij. Wij gaan voort op de ingeslagen weg die is ingezet door de monniken van de St. Willibrordsabdij, maar meer met een eigen verantwoordelijkheid vanuit hechte vriendschap. De abdij is bestuurlijk op afstand gekomen, maar inhoudelijk kunnen wij ons het gastenhuis niet indenken zonder de nabijheid van de abdij.

Bestuur SGKS, 27 oktober 2017

Onthulling kunstwerk op vrijdag 29 september 2017

De tuin van het kasteel is verrijkt met een ruimtelijk kunstwerk, een blijvend aandenken aan Elisabeth Foppen, jarenlang trouwe gast, die met een royale schenking Kasteel Slangenburg heeft bedacht.

David Janssen, beeldend kunstenaar, heeft in zijn creatie haar kwaliteiten als een gedreven docente (Engels) tot uitdrukking gebracht.