De praktische mystiek van Hildegard van Bingen.

Van beeld naar woord naar klank naar innerlijke betekenis
Docent Mieke Kock-Rademakers
WEEK: maandag 8 juni t/m vrijdag 12 juni 2020

Inleiding
Eind vorige eeuw kwam Hildegard van Bingen (1098-1179) opnieuw in de belangstelling. De herdenking van haar achthonderdste sterfjaar bracht een stroom van publicaties op gang, waarbij de aandacht onder meer uitging naar Hildegard als vrouw, in samenhang met de tweede emancipatiegolf, als mysticus, (natuur)geneeskundige en componist. In 2012 werd ze heiligverklaard en benoemd tot kerklerares.

Inhoud
Hildegard, geboren te Bermersheim, werd als tiende kind van een adellijke familie al op jonge leeftijd aan God toegewijd. In het klooster van de Disibodenberg leidde ze als benedictines een verborgen leven tot ze in 1141 in een visioen Gods boodschap ontving: ‘ontsluit de kluis der mysteriën’ en ‘zeg en schrijf wat ik je zeg’. Dit was voor haar het begin van haar eerste visioenentrilogie: Liber Scivias (Het Boek Ken de Wegen) over de pelgrimstocht van de ziel.

De twaalfde eeuw (ook wel Renaissance van de Middeleeuwen genoemd) werd gekenmerkt door grote veranderingen. Het was de tijd van de kruistochten, conflicten tussen kerkvorsten en wereldlijke machthebbers (investituurstrijd, er was sprake van een beginnend individualisme en de magistri van de scholae stelden zich de vraag ‘wie is God’, vertrouwend op eigen geleerdheid.
Dit alles weerspiegelt zich in Scivias, waar het gaat om een geestelijke kruistocht, de dubbele waarheid (aards en/of geestelijk), de vraag ‘hoe maakt God zich kenbaar’ en ‘wat is de eigen plaats in de samenleving’. Zo is Scivias te lezen als Werdegang, pelgrimstocht naar eigen wording.

Scivias I (O.T.) beschrijft de mens als ‘stof’, in samenhang met de vier elementen. In Scivias II (N.T.)
wordt hij waarlijk lichaam, ‘gevormd’ naar het voorbeeld van Christus. Scivias III beschrijft zijn geestelijke wording, de opgang naar een eeuwig Jeruzalem, bijgestaan door de deugden (Virtutes).
Elk periode is van belang om volwaardig (mede-)mens te zijn vanuit voortschrijdend inzicht en proefondervindelijk ervaren. Aldus wordt de betekenis van de titel geleidelijk aan duidelijk: innerlijke gerichtheid en mystieke bewogenheid naast daadkracht en maatschappelijk bewustzijn (ora et labora).

Mieke Kock-Rademakers is classicus, filosoof en vertaler. Eind 2017 voltooide zij de vertaling van Hildergards eerste visioenentrilogie, Liber Scivias, met de vertaling van de Ordo Virtutum. In haar cursus zal zij aan de hand van belangrijke passages van Scivias, met de daarbij horende miniaturen, de samenhang bij Hildegard tussen beeld, woord, klank en handeling nader belichten, waarbij we zien dat het woord langzaam opgaat in klank.

Opbouw van de dagen:
- maandag 11.00 uur - samenkomst en kennismaking.
- dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ochtend
10.00 uur - 11.30 uur - bespreking van belangrijke passages van Liber Scivias
aan de hand van tekst en beeld (miniatuur)
- dinsdag, woensdag, donderdag middag
16.30 uur -17.30 uur bespreking van verschillende liederen van Hildegard
aan de hand van woord en klank.
- vrijdagmiddag: evaluatie en een drankje.

Prijs workshop Hildegard van Bingen
Prijzen zijn inclusief 4 overnachtingen in Kasteel Slangenburg inclusief 3 maaltijden per dag en de koffie/thee
Verblijf in luxe kamer met eigen sanitair of stijlkamer € 670,00
Verblijf in eenvoudige kamer met douche en toilet op de gang € 530,00

Deze midweek is alleen boekbaar inclusief verblijf in Kasteel Slangenburg
Deze midweek kent een maximum van 10 deelnemers dus meld je snel aan!
Aanmelden: reservering@kasteelslangenburg.nl of telefonisch 0315-298200