DONATEURS

Stichting Donateurs Kasteel Slangenburg

In 1985 heeft een aantal gasten van Gastenhuis Kasteel Slangenburg het initiatief genomen tot de oprichting van de Stichting Donateurs Kasteel Slangenburg (SDKS). Zij zagen dat er onvoldoende geld beschikbaar was voor noodzakelijke aanpassingen in het kasteel. Het was een uiting van de waardering die zij voelden voor hetgeen de Slangenburg aan hen geboden had.

Nog steeds streeft de SDKS ernaar gelden te verwerven voor verdere verbetering en inrichting van het gastenhuis Kasteel Slangenburg. De donaties komen geheel ten goede aan de gasten: van de gasten voor de gasten. Daarnaast betekent iedere donatie een morele steun voor al diegenen die werkzaam zijn ten behoeve van kasteel Slangenburg, onder wie veel vrijwilligers met name gastvrouwen en -heren.

ANBI-status
De stichting heeft een ANBI-status. Giften zijn derhalve aftrekbaar van jouw inkomen (binnen de wettelijke marges van 1-10% drempelinkomen). Volledig aftrekbaar is jouw gift als je jezelf verplicht voor minimaal 5 jaar een vast bedrag te schenken. Hiervoor is sinds 1 januari 2014 geen notariële akte meer nodig; een schenkingsovereenkomst (‘periodieke gift in geld’) is daartoe voldoende.

Gaarne nodigen wij je uit donateur te worden. Iedere bijdrage is van harte welkom. Voor nadere informatie of als je je nu al wilt aanmelden als donateur, kun je contact leggen via e-mailadres: donateurs@kasteelslangenburg.nl. Liever een eenmalige donatie doen? Vul dan het donatieformulier in.

Bedrag