Monumentenbezit

Restauratie Kasteel Slangenburg

Sinds 2023 heeft Stichting Monumentenbezit, eigenaar van Kasteel Slangenburg, ook het beheer in handen. Monumentenbezit vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen het kasteel kunnen beleven en wil het daarom niet meer exclusief verhuren.

Om Slangenburg in ere te herstellen, wordt gewerkt aan een restauratie- en onderhoudsplan. Er worden verschillende (bouw-)historische onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om een plan van aanpak op te stellen voor het hele kasteelterrein.

Verduurzaming

Verduurzaming gebouwen

Tegelijk met de geplande restauratie wordt er stevig geïnvesteerd in de verduurzaming van het kasteel, Het Koetshuis en de kasteelhuisjes. Welke maatregelen er precies getroffen kunnen worden, is nu nog niet duidelijk. Zodra er meer bekend is, kun je dat hier lezen.

De collectie

Monumentenbezit heeft ook de inboedel overgenomen van het hoofdhuis. Hiervoor geldt uiteraard dat wat bij het kasteel hoort, bij het kasteel blijft. De Slangenburg-collectie bestaat met name uit meubilair, schilderingen, boeken en servies. Voor het beheren van de collectie en het openstellen van het kasteel hanteert de stichting de ‘Manual of Housekeeping’ van de Britse National Trust.

Samen met professionals wordt per collectiestuk onderzocht wat nodig is aan restauratie. Ook onderzoekt Monumentenbezit hoe het kasteel zoveel mogelijk ingericht kan worden naar de tijd van de laatste eigenaren: de familie Passmann. Meubelstukken die oorspronkelijk op Slangenburg stonden en nu bij de collectie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed staan, komen, als het even kan, weer terug naar het kasteel.

Voor de schilderingen wordt nu een restauratieplan opgesteld. Hoe dan ook zal niet alles tegelijk kunnen worden gerestaureerd. Daarvoor is het project te groot. De verwachting is dat de complete restauratie ongeveer tien jaar gaat duren.